Индустриален Кетъринг Оборудване

Предлагаме оборудване и сме готови  да осигурим провеждането на мероприятие на всяко посочено от Вас място.

 

Предлагаме и осигуряваме : 

Транспорт, доставка, изграждане, подредба.

Мобилна кухня, шатри, посуда, персонал.

 

По всяко време и на всяко място !

Къде да ни намерите

София 1040, бул. Драган Цанков 36, Световен Търговски Център Интерпред

+3592969 32 60office@catering.bg