Феймъс фууд кетъринг

СЪОБЩЕНИЕ


На 20.10.2021г., дружество Феймъс Фууд Кетъринг ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2610-C01 по процедура 'Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19'

  Виж повече
Научете

Кетъринг

Кетъринг - за нас това не е просто доставка на храна. Всеки случай е уникален. Феймъс фууд кетъринг  знае това от опит! Стараем се да бъдем креативни и гъвкави, съобразявайки се с нашите клиенти и техните предпочитания.

  Виж повече
Научете
Научете

Шатри

Най-добрите оферти

Кетъринг

Индустриален Кетъринг

Предлагаме цялостно решение за абонаментно (социално) хранене на бизнес сгради, фирми, офиси, предприятия, частни училища и колежи, изхранване по време на големи музикални и спортни събития, кинопродукции и др..

  Виж повече

Меню

СТЦ Интерпред

Къде да ни намерите

София 1040, бул. Драган Цанков 36, Световен Търговски Център Интерпред

+3592969 32 60office@catering.bg