Феймъс фууд кетъринг

СЪОБЩЕНИЕ


На 20.10.2021г., дружество Феймъс Фууд Кетъринг ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2610-C01 по процедура 'Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19'

Къде да ни намерите

София 1040, бул. Драган Цанков 36, Световен Търговски Център Интерпред

+3592969 32 60office@catering.bg